Company logo
Instrukcja montażu i obsługiSzukajSpis treściHome
Spis treści
Dla twojego bezpieczeństwa
Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa
Zasady użycia produktu zgodne z zastosowaniem
Konstrukcja i znaczenie wskazówek bezpieczeństwa
Utylizacja
Uwagi dotyczące dodatkowych komponentów
Deklaracja zgodności UE
O tej instrukcji obsługi
Grupa docelowa instrukcji obsługi
Konstrukcja opisów czynności
Konstrukcja odnośników
Wskazania kierunków w instrukcji
Opis produktu
Zawartość opakowania
Przyciski terminalu
Przyłącza terminalu
Aplikacje na terminalu
Informacje na tabliczce znamionowej
Montaż i instalacja
Montowanie terminalu w kabinie pojazdu
Montowanie standardowego uchwytu
Montowanie opcjonalnego uchwytu
Montowanie opcjonalnego adaptera
Podłączanie terminalu do łącza ISOBUS
Wkładanie karty Micro-SD
Korzystanie z dwóch terminali
Podstawy obsługi
Włączanie terminalu
Pierwsze uruchomienie
Korzystanie z terminalu do jazdy równoległej
Obsługa komputera ISOBUS
Automatyczne sterowanie sekcjami
Zarządzanie zleceniami na terminalu
Wyłączanie terminalu
Obszary ekranu
Otwieranie aplikacji
Przesuwanie aplikacji
Zapisywanie i ładowanie przyporządkowania okien
Zamykanie aplikacji
Obsługa klawiatury
Korzystanie z nośnika danych
Używanie karty SD
Katalogi na nośniku danych USB
Wyświetlanie zawartości nośnika danych na terminalu
Odbiornik GPS
Podłączanie odbiornika GPS do terminalu
Zmiana sterownika odbiornika GPS
Konfiguracja odbiornika GPS
Konfiguracja A100 lub A101
Konfiguracja AG-STAR
Konfiguracja SMART-6L
Konfiguracja NAV-900
Konfiguracja AG-200
Konfiguracja nieznanego odbiornika GPS
Konfiguracja odbiornika dla systemu kierowania
Konfiguracja A101, AG-STAR lub SMART-6L do systemu kierowania
Konfiguracja NAV-900 do systemu kierowania
Zapisywanie pozycji GPS
Konfigurowanie modułu przechyleń "GPS TILT-Module"
Konfiguracja przycisków joysticka
Podłączanie czujników do terminalu
Kamera
Podłączanie kamery do terminalu
Podłączanie kamery HQ2
Podłączanie kamery NQ
Aktywowanie kamery
Obsługiwanie kamery
Wskaźnik kierunku zewnętrzny
Podłączanie zewnętrznego wskaźnika kierunku do terminalu
Aktywowanie zewnętrznego wskaźnika kierunku "Lightbar"
Podłączanie komputera pokładowego do terminalu
Drukarka ISO
Podłączanie drukarki do terminalu
Aktywowanie drukarki ISO
Tworzenie połączenia Bluetooth w Connection Center
Czujniki ochrony/nawożenia roślin
Aplikacja Service
Zmienianie języka
Ustawienia podstawowe terminalu
Aktywowanie i dezaktywowanie aplikacji
Aktywacja licencji dla pełnych wersji
Tworzenie zrzutów ekranu
Kasowanie danych Pools
Stosowanie Open Data Interface
Aktywacja ME ODI
Otwieranie ME ODI
Aplikacja Tractor-ECU
Ekran roboczy
Zarządzanie profilami ciągnika
Parametr
Kalibracja czujnika prędkości
Kalibracja analogowego czujnika pozycji roboczej
Geometria ciągnika
Wyniki
Licznik dzienny
Liczniki zlecenia
Aplikacja Virtual ECU
Zarządzanie wirtualnymi komputerami roboczymi
Parametr
Ekran roboczy
Aplikacja ISOBUS-TC
Konfiguracja ISOBUS-TC
Parametr „farmpilot”
Parametr „Tryb pracy”
Parametr „Numer TC”
Parametr „Preferować wewnętrzną Tractor-ECU?”
Parametr „Czy chcesz zapisywać zakończone zlecenia w pliku?”
Parametr „Kontrola opisu maszyny”
Parametr „Uproszczone przypisywanie wartości żądanej?”
Konfiguracja kolejności urządzeń
Używanie pól i danych SHP
Po co dane pola?
Tworzenie pola
Aktywowanie i dezaktywowanie pola
Importowanie danych pola (*.shp)
Eksport danych pola
Dane na nośniku danych
Przenoszenie danych pola na inny terminal
Używanie map aplikacyjnych
Import mapy aplikacyjnej shape
Wybór mapy aplikacyjnej shape
Edytowanie mapy aplikacyjnej shape
Mapy aplikacyjne ISO-XML
MULTI-Control
Aplikacja FILE-Server
Dane techniczne
Dane techniczne terminalu
Plany przyporządkowania
Przyłącze A (magistrala CAN)
Przyłącze B
Przyłącze C
Przyłącze CAM
Przyłącze ETH (Ethernet)
Warunki licencji
Pomoc przy zakłóceniu