Company logo
Instrukcja montażu i obsługiSzukajSpis treściHome
 
 
Używanie pól i danych SHP
 
W kategorii „Pola” możesz utworzyć wszystkie pola do edycji. Dla każdego pola można zapisać następujące właściwości:
Nazwa pola
Działka
Powierzchnia
Granica pola
Linie prowadzące
Zestaw linii prowadzących
Przeszkoda
Mapa aplikacyjna (niezbędna licencja ISOBUS-TC)
 
 
Symbol
Funkcja
 Partfield+
Tworzy nowe pole.
 Partfield_Start
Aktywuje pole.
 Partfield_Stop
Dezaktywuje pole.
 Partfield_Edit
Umożliwia edycję właściwości pola.
 Partfield_Delete
Usuwa pole.
Symbol pojawia się tylko, gdy dotkniesz  Partfield_Edit.
 App-Karte_Import
Umożliwia import danych pola.
 App-Karte_Lupe
Wyświetla załadowaną mapę aplikacyjną.
 App-Karte_Zahnrad
Wyświetla zaimportowane dane pola.
 App-Karte_Export
Umożliwia eksport danych pola.
Symbol pojawia się tylko, gdy dotkniesz  App-Karte_Zahnrad.
 Delete_color
Usuwa wybrane dane.
Symbol pojawia się tylko, gdy dotkniesz  App-Karte_Zahnrad.
 
Weiterführende Informationen
Po co dane pola?
Tworzenie pola
Aktywowanie i dezaktywowanie pola
Importowanie danych pola (*.shp)
Eksport danych pola
Dane na nośniku danych
Przenoszenie danych pola na inny terminal