Company logo
Instrukcja montażu i obsługiSzukajSpis treściHome
 
 
Tworzenie pola
 
 
Instrukcja
 
 
 
Tak utworzysz nowe pole:
1.
 TaskManager_color – otwórz aplikację ISOBUS-TC.
2.
Dotknij opcji „Pola”.
Pojawia się lista z już utworzonymi polami. Dla każdego pola możesz zapisać własne dane pola. Na przykład: nazwa pola, powierzchnia, granica pola, mapa aplikacyjna i przeszkody. Do tych danych możesz sięgnąć, gdy będziesz w przyszłości obrabiać pole.
3.
 Partfield+ – utwórz nowe pole.
Wyświetla się formularz do wprowadzania danych.
4.
Wprowadź w pierwszym rzędzie nazwę pola.
5.
 Back – opuść ekran.
Pojawi się pytanie, czy chcesz zapisać zmiany.
6.
Potwierdź.
Wyświetla się lista z utworzonymi polami. Nowe pole wyświetla się na końcu. Każde pole zawiera unikatowy numer PFD. Pola są sortowane według tych numerów. Numery są widoczne na liście pól, nad daną nazwą pola. Ponadto numery są widoczne w nagłówku podczas otwierania pola.
 
 
Numery PFD
Każdy numer PFD jest unikatowy. Nawet gdy pole zostanie usunięte, numer PFD nie jest ponownie używany.
Podczas obrabiania pól w TRACK-Leader numer ten jest także przydzielany podczas zapisywania danych pola w bazie danych ngstore i dołączany do nazwy pola.
Przykład:
Prace na polu PFD1 są zapisywane w TRACK-Leader pod „ISOBUS-TC--1”.
Prace na polu PFD50 są zapisywane w TRACK-Leader pod „ISOBUS-TC--50”.