Company logo
Instrukcja montażu i obsługiSzukajSpis treściHome
 
 
Import mapy aplikacyjnej shape
 
Do każdego pola można importować kilka map aplikacyjnych.
 
 
 
Instrukcja
 
 
 
Tak importujesz mapę aplikacyjną:
þ
licencja ISOBUS-TC musi być aktywna.
1.
Skopiuj mapę aplikacyjną shape do katalogu „SHP” na nośniku danych USB.
2.
Włóż nośnik danych USB.
3.
 TaskManager_color – otwórz aplikację ISOBUS-TC.
4.
Dotknij opcji „Pola”.
5.
Jeżeli nie utworzyłeś jeszcze pola, utwórz je teraz.
6.
Dotknij pola, do którego chcesz załadować mapę aplikacyjną.
Pojawiają się właściwości pola. Z boku widoczne są uprzednio wprowadzone dane i symbole funkcji.
Jeżeli została już aktywowana mapa aplikacyjna dla tego pola, w wierszu „Mapa aplikacyjna” pojawia się jej nazwa. Możesz jednak zaimportować kolejną mapę.
7.
 App-Karte_Import – otwórz widok importu.
8.
Dotknij opcji „Rodzaj danych”.
Pojawia się lista z dostępnymi rodzajami danych.
9.
Wybierz „Mapa aplikacyjna”.
10.
Dotknij opcji „Wybór pliku”.
11.
Wybierz mapę aplikacyjną.
Wyświetla się ekran z właściwościami mapy aplikacyjnej.
12.
Podczas pierwszego importu mapy aplikacyjnej dotknij najpierw opcji „Wybór kolumny”, aby wybrać kolumnę z wartością zadaną, a następnie opcję „Wybór jednostek”, aby wybrać jednostkę. Wartości te zostaną automatycznie wybrane przy późniejszych importach.
13.
 Back – opuść ekran.
14.
Pojawia się podgląd mapy aplikacyjnej.
15.
 Back – opuść ekran.
16.
Pojawi się pytanie, czy chcesz importować plik.
17.
Potwierdź.
18.
Mapa aplikacyjna zostaje załadowana i jest aktywna.