ISOBUS-метеостанция

Предимства:

 • Функционира с ISOBUS-дисплей
 • Документиране на времето чрез ISOBUS-Task-Controller
 • Предоставя специфична за мястото метеорологична информация в кабината на машината
 • Подкрепя спонтанните решения за приложение
 • Алармени сигнали, които могат да се конфигурират за определени условия

Първата ISOBUS-метеостанция

Метеостанцията на Müller-Elektronik е първата ISOBUS-метеостанция на пазара. Тя функционира с всички ISOBUS дисплеи, отговарящи на норматива ISOBUS-Norm 11783 и са сертифицирани от AEF.

Уредът позволява непрекъснато показване на атмосферните условия в кабината на водача. Показват се скоростта и посоката на вятъра, атмосферното налягане, температурата и относителната влажност на въздуха. Освен това се изчислява стойността „делта Т“, която дава представа за скоростта на изпарение и времето на живот на капка с определени размери. С помощта на тези величини се подкрепя решението за избор на правилното приложение при работата на полето. Вграденият GPS-приемник и електронният двуосен жироскоп позволяват определянето на привидната и действителната стойност на скоростта и посоката на вятъра.

Метеостанцията се намира в стабилен пластмасов корпус и така осигурява голяма трайност и надеждност срещу отказ.

Никой друг сензор на пазара не обхваща всички тези функции в един компактен корпус.

T800-wtter_2015-02

Характеристики

 • Действителни скорост и посока на вятъра
 • Привидни скорост и посока на вятъра
 • Атмосферно налягане
 • Температура на въздуха
 • Относителна влажност на въздуха
 • Измерва скоростта и посоката на вятъра
 • Вграден GPS
 • Триосен сензор за ускорение позволява накланяне и търкаляне
 • Пластмасовият корпус е по-безопасен срещу попадане на светкавици
 • Свободна от поддръжка – няма движещи се части

 • Инструкции

  За да изтеглите „Инструкции“ >>>

   

   

 •