ASD

Предимства:

 • Използване на програмни карти
 • Лесно обслужване
 • Използване на SECTION-Control
 • Свързване на по-обикновени уреди
 • икономия на технически средства
 • SC-App

   

  Активиране на серийния интерфейс с протокол ASD

   

  Посредством активиране на приложението ASD се активира серийният интерфейс с протокол ASD. С помощта на този интерфейс могат да бъдат предавани зададени стойности, както и състояния на включване и изключване на секции между терминалите и други звена за обслужване. За целта тези два уреда трябва да поддържат протокол ASD. За използване на автоматично включване и изключване на секции допълнително трябва да се активира и приложение SECTION-Control на терминала.

   

   

 • Инструкции

  За да изтеглите „Инструкции“ >>> <> 

   

  софтуер


  TRACK-Guide Desktop, Version 2.2.0.0

  Typ: zip Größe: 10,77 MB