Agricon-App

Предимства:

 • Работните средства се използват в зависимост от актуалната потребност на растенията
 • Пестене на работни средства чрез избягване на ненужни приложения
 • Сигурност при използването
 • Разтоварване на работниците
 • Законовите предписания се спазват автоматично
 • По-голям принос към опазването на околната среда
 • Автоматично документиране на използваните количества
 • agricon-App

   

  Това приложение прави възможно следното: ME терминалът се превръща в стандартен терминал на YARA N сензора

   

  Това приложение позволява управление на Precision Farming Box (PF-Box) от всички ME терминали. Софтуерът съдържа всички агрономически приложения за съобразено със спецификата на отделните площи растениевъдство с помощта на YARA N сензори и P3 сензори на Agricon. Актуалният спектър на приложение включва сензорно-базирано азотно наторяване при всички важни култури, променливото използване на регулатор на растежа и фунгицид при житните култури и рапицата, както и десикация при картофите.

   

  Измерване

  YARA N сензорите и P3 сензорите на Agricon подпомагат фермерите при разпознаване на разликите в растителната маса и да реагират целево на това. По време на придвижването по полето те измерват отразената вдясно и вляво на ивицата на преминаване светлина. На ME терминала се показва директно абсолютно приетия от масата азот.

   

  Изчисление

  Софтуерът Precision Farming Box (PF-Box) съдържа всички агрономически регулиращи алгоритми за дадена сензорно-базирано приложение. От измерения прием на азот той интерпретира незабавно – в зависимост от областта на приложение и използвания модул – оптималното количество на тор и дозата на средството за растителна защита. Понастоящем PF-Box съдържа 808 регулиращи функции.

   

  Регулиране

  Съответното предложение се прехвърля директно към приспособлението за пръскане, което изпръсква съответното средство. Използването на YARA N сензори и P3 сензори на Agricon е възможно с всички електронно регулирани тороразпръсквачки и ръзпръсквачки за средства за растителна защита. Разпръскваните количества се документират автоматично.

 •  

  Инструкции

  За да изтеглите „Инструкции“ >>> <>