Режими на навигиране

Предимства:

  • подходящ режим за всяко поле
  • режимите могат да бъдат комбинирани свободно
  • минимални припокривания или пропуснати места
  • икономия на технически средства

 

  • За Навигиране (TRACK-Leader) или за автоматичното кормилно управление (TRACK-Leader AUTO®) има на разположение многобройни режими на преминаване. Благодарение на многото възможности се гарантира, че както за всички контури на полета, така и за всички Навигационни режими има съответен режим на преминаване. Освен това има още един режим на преминаване, който е абсолютно гъвкав и лесно отбелязва обработената последна следа. В съответствие с нея се показва или преминава на следващата следа.

  • Инструкции

    За да изтеглите „Инструкции“ >>>