Цистерна за течен оборски тор

UNI-Control S се използва предимно за автоматично
регулиращо устройство в областта на ИЗПОМПВАЩИТЕ и вакуумни цистерни за оборски
тор с разпределител с шлангови апликатори. Дозирането се регистрира с
магнитно-индуктивен разходомер. Участъкът се измерва без приплъзвания с радарен
сензор или със сензор на колелото на цистерната за течен оборски тор. При
цистерните с помпа чрез задвижван с мотор байпасен клапан се регулира
дозирането, а при вакуумната цистерна се извършва регулиране на напречното
сечение. UNI-Control S се грижи за точно дозиране на течния оборски тор.
Благодарение на регистрирането на скоростта без приплъзвания, дори и при трудни
условия не се стига до грешни дозирания. Прецизно разпръснатият оборски тор
заменя закупените от търговската мрежа торове и щади околната среда.

Максимум функции за ISOBUS цистерната за разпръскване на течен оборски тор!mehr...
Максимум функции за ISOBUS торосеялка!mehr...
Максимум функции за ISOBUS универсален разпръсквач! mehr...
Точно разпръскване, дозирано торене, работа без загуби и без проблеми.mehr...