Трактори

За допълнително оборудване на трактори Müller-Elektronik предлага решения за различни области на приложение.

От една страна, модерни броячи на хектари с контрол на оборотите и брояч на събитията.

От друга страна, основно оборудване, основаващо се на ISOBUS стандарт ISO 11783.

 

Приложения за терминали
Ленкунг унд GPS
Бордови компютър