торене

Използването на екологични и икономични системи става все по-важно в сферата на модерното селско стопанство. Специализираните селскостопански предприятия и фирмите, предлагащи услуги, изискват индивидуална техника, адаптирана към нуждите им.

В сферата на разпръскване на торове фирма Müller-Elektronik предлага широк спектър от продукти, започвайки от индикационни уреди, през напълно автоматизирани системи за регулиране на функциите, до решения ISOBUS с възможности за Precision Farming.

Максимум функции за ISOBUS цистерната за разпръскване на течен оборски тор!mehr...
Максимум функции за ISOBUS торосеялка!mehr...
Максимум функции за ISOBUS универсален разпръсквач! mehr...
Точно разпръскване, дозирано торене, работа без загуби и без проблеми.mehr...