Сеитба

В сферата на изсяващите машини за автоматично създаване на релсова сеитба Müller-Elektronik предлага DRILLMAT III. Благодарение на множеството различни предварително програмирани ритми, всяка работна ширина на сеялката може да се комбинира с желаното разстояние на релсите.

Техниката е привлекателна с лесния монтаж, кратките времена за оборудване при превключване на ширината на ивиците за преминаване, както и стабилната техника с дълъг експлоатационен живот.

Точно разпознаване на засяваните семена в пневматичните сеялкиmehr...
Система за управление на сеялни машини за един продукт или един дозиращ двигател. mehr...
Мощният монитор за сеялки с автоматично включване на ивиците за релсова сеитба.mehr...
Система за управление на машини с до четири задвижвания на дозирането mehr...
система за управление за машини с отделни редове mehr...
Разпознаване на семена от рапица до слънчоглед mehr...
Уред за наблюдение на сеялна машина за прецизна сеитба с броене на семената mehr...