Приложения за терминали

Това приложение прави възможно следното: ME терминалът се превръща в стандартен терминал на YARA N сензораmehr...
Активиране на серийния интерфейс с протокол ASDmehr...
ISOBUS-TC – приложението ISOBUS за Precision Farming!mehr...
Приложението, което прави терминала универсален ISOBUS терминал! mehr...
Общ достъп и вътрешни за терминала данни mehr...
Разширяване функционалността на Task-Controller mehr...
Независимо дали това са 256 секции или отделни дюзи – всичко се включва автоматично!mehr...
Мощното приложение за Навигиране!mehr...
Приложението за абсолютно точна линия или перфектен контур!mehr...