новости

A free* year of TerraStar-L when activated until 31.12.2017 TerraStar is a correction method that is based on Precise Point чета


The SMART430®, probably the most inexpensive ISOBUS terminal on the market, supports the ISOBUS Universal Terminal (UT) and Auxiliary Control чета


Due to some adjustments in the American satellite system and further improvements regarding the EGNOS reception, we recommend a firmware чета


  • За Müller-Elektronik

    Ние се уповаваме 40-годишна фирмена история и се считаме за основоположници и новатори в аграрната електроника.

    Дългогодишният ни опит и специалното ноу-хау на служителите позволяват разработката и реализирането на индивидуални решения за именити клиенти по целия свят. Mотивацията ни и постоянните подобрения са основа на успеха на нашата фирма. С аграрната ни електроника искаме да дадем значителен принос към успеха на нашите клиенти. В бизнес отношенията ни залагаме на дългосрочно успешно и партньорско сътрудничество. Mотивацията ни и постоянните подобрения са основа на успеха на нашата фирма.

    С аграрната ни електроника искаме да дадем значителен принос към успеха на нашите клиенти. В бизнес отношенията ни залагаме на дългосрочно успешно и партньорско сътрудничество.  • Müller-Elektronik - Leading Expert for Ag-Electronics and Precision Farming (© 2017)